Η ανιδιοτελής αγάπη είναι ένα από αυτά...

Για να μην καταλήξεις στην κλασική τουαλέτα.

ΠΑΙΔΙ & ΜΑΜA